Mitä on eettinen kuormitus?

Mitä on eettinen kuormitus?

Eettinen kuormitus tarkoittaa työntekijän arvojen ja tavoitteiden sekä käytännön välistä eroa. Eettinen kuormitus liittyy siihen, että työntekijä ei tiedä oikeaa toimintatapaa tai ei pysty toimimaan oikein. Hän joutuu punnitsemaan eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.

Eettisissä kysymyksissä työtehtävissä voi olla tilanteissa tarjolla vain ristiriitaisia ratkaisuja, joista mikään ei ole hyvä. Kuormitus syntyy nimenomaan siitä, ettei voi toimia oikeaksi katsomallaan tavalla – sääntöjen tai omien arvojen mukaan. Työntekijällä voi esimerkiksi olla epämukava olo tai hän kokee päätöksenteon hankalaksi. Hänessä saattaa myös herätä tunne, että kaikki ei nyt mennyt oikein. Eettistä kuormitusta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun yksilö tietää, mikä olisi oikein, mutta epäonnistuu toiminnassa oman inhimillisen rajallisuutensa takia. Voi vaikkapa tietää, että olisi oikein puuttua kollegojen väliseen epäasialliseen sanailuun tai kollegan toimintatapaan. Toiminta vain jää puolitiehen, koska pelkää itse joutuvansa konfliktin keskiöön.

Eettisissä kysymyksissä voi olla myös useita yhtä oikeita ratkaisuja. Aina ei ole niin, että työyhteisöissä toinen osapuoli (esimerkiksi työntekijät) on moraalisesti oikeassa ja toinen (esimerkiksi ylin johto) väärässä. Eettisistä kysymyksistä voi olla useita, perusteltuja näkemyksiä. Silloin kuormitusta voi syntyä siitä, että keskustelu sinänsä arvokkaista eri näkemyksistä ajautuu piikittelyksi, jossa ei etsitä yhteistä ratkaisua vaan moraalista voittajaa. Usein on myös niin, että johonkin eettiseen kysymykseen on tarjolla vain eri tavalla huonoja ratkaisuja. Tällaisissa dilemmatilanteissa kuormitus voi syntyä siitä, että toimintavaihtoehtojen arviointi tuntuu aina päätyvän umpikujaan. Ratkaisematon moraalikysymys syö työpäivistä hapen pois. Kuormittavuutta tuo erityisesti erilaisten näkemysten kesken käytävä kilpailu työyhteisössä. Joskus voi olla kyse siitä, että työyhteisö tai työntekijä tietävät paremman ratkaisun, mutta rakenteet, esim. resurssit, estävät toimimasta eettisesti parhaalla tavalla.


Työntekijä ei aina tunnista kokevansa juuri eettistä kuormitusta. Hän huomaa ehkä stressaantuvansa ja kuormittuvansa, muttei saa kiinni, mistä se johtuu. Eettiset ongelmat stressaavat. Stressi altistaa erilaisille sairauksille ja työuupumukselle. Haitallisinta eettinen kuormitus on silloin, kun työssä on samaan aikaan muitakin kuormittavia asioita. Jos työpaikalla ei pystytä käsittelemään eettistä kuormitusta, myös epäeettisen toiminnan riski kasvaa.

Lisätietoa: https://www.ttl.fi/tyopiste/eettinen-kuormitus-tyossa-kymmenen-kysymysta-ja-vastausta

Lähteenä: https://kollega.fi/2021/04/eettinen-kuormitus-ohitetaan-tyoyhteisoissa/