OAJ:n työhyvinvointirahaston avustus 2022

Viikoilla 37-38 järjestetään kysely opettajien työhyvinvoinnista eettisen kuormittumisen näkökulmasta. Kyselyssä keskitytään eettisen kuormituksen kokemukseen. Vastausten tarkoituksena on antaa tietoa, jonka avulla työtäsi ja työympäristöäsi voidaan kehittää. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Palaute kyselyistä annetaan työnantajalle yleisellä tasolla. Yksittäisen henkilön tiedot eivät erotu yhteenvedosta. Avoimet vastaukset jäävät OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistyksen, työnantajan ja luottamusmiesten käyttöön anonymiteetti säilyttäen.


Kyselyssä kysytään myös kiinnostus työnohjaukseen. Kyselyn jälkeen kyselyn yhteydessä kiinnostuksensa kertoneista muodostetaan 10 työnohjausryhmää (4–10 henkilöä/ryhmä). Ryhmät aloittavat myöhemmin syksyllä tapaamisensa. Työnohjauskertoja on syksyn ja kevään aikana yhteensä neljä kertaa. Tapaamiset ovat n. 1,5 tunnin mittaisia ja ne sijoittuvat työajalle klo 12–15 välillä. Työnantaja on tässä projektissa mukana huolehtimalla mm. sijaiskuluista. Vastaathan siis kyselyyn, erityisesti, jos työnohjaus sinua kiinnostaa. Työnohjaus on vapaaehtoista ja hieno mahdollisuus, jota pystymme OAJ:n työhyvinvointirahaston tuella tarjoamaan ylöjärveläisille opettajille.


Projekti jatkuu syksyllä 2023 työhyvinvointiin liittyvällä koulutuksella vesopäivänä tai muussa yhteydessä. Koulutus toteutetaan luentotyyppisenä ja tarjotaan kaikille Ylöjärven opettajille.

Kyselyä, työnohjausta ja koulutusta ovat toteuttamassa Luotain Consulting Oy:n työhyvinvoinnin ammattilaiset. OAJ:n paikallisyhdistyksen työryhmä yhdessä työsuojeluvaltuutetun ja työnantajan kanssa koordinoivat ja ohjaavat projektia eteenpäin.

Erillisen alaotsikon alla on vielä kerrottu, mitä asioita eettisellä kuormituksella tarkoitetaan.

Tervetuloa mukaan vastaamaan kyselyyn ja osallistumaan työnohjaukseen!

OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistyksen hallitus ja projektin työryhmä

Lisätietoja voit tarvittaessa tiedustella puheenjohtaja Tarja Työläjärveltä puheenjohtaja.oajylojarvi@kolumbus.fi