Ajankohtaista infoa

Järjestelyvaraeräneuvottelut ovat lukion, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien osalta nyt käyty. Osalla tulokset näkyivät jo huhtikuun palkassa ja suurella osalla sitten elokuusta alkaen. Kaikilla näkyy kuitenkin 1.4 voimaan tullut yleiskorotus. Perusopetuksen ja lukion opettajille tulee 31.5. (HUOM!!Muuttunut päivämäärä)erillisajona pieni tasaeräinen kertapotti, joka muodostuu 1.4-31.7 väliseltä ajalta, koska tva-järjestelmä elää 1.8-31.7 lukuvuosisysteemiä. Rehtoreille, apulaisrehtoreille ja koulunjohtajarehtoreille tämä em. kertaerä on selkeästi suurempi.

Tva-järjestelmämme on nyt entistäkin laajempi ja kattavampi. Vaativuustekijöiden ”hintalappuja” on korotettu lähes kauttaaltaan. Tällä kierroksella satsattiin erityisesti erityisopetukseen, lukioon ja erilaisten oppilaiden tuomaan työn haastavuuteen. Koulukohtaisesti koulujen omilla päätöksillä on siis paljon painoarvoa rahojen jakaantumisessa kentälle.

Vakaopettajien tva-järjestelmään saatiin kaikkiin hinnoittelutunnuksiin omat vaativuustasonsa. Onneksi ns. erillislisäjärjestelmä saatiin torpattua. Tämä on askel kohti OVTES-sopimukseen siirtoa (teknisesti 1.9.2021 ja kaikkineen 1.1.2023).

Kaikki em. tehtäväkohtaiset palkat ja tva-kriteeristöt ovat nyt myös kaupungin intran sivuilla (palkkaus ja palkitseminen – tehtäväkohtaiset palkat) kaikkien teidän katsottavana.

Pari huomioitavaa asiaa:

  • Osa-aikaisen opettajan kohdalla sekä ys-aika että VESOt tulee toteutua osa-aikatyön suhteessa.
  • VESO-koulutusten osalta työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää ruokailua. Useinhan jotain purtavaa on järjestetty, mutta silloin kukin koulu vastaa niistä omalla budjetillaan.

Hannu Kujanpää PLM JUKO