Etätyön ja jaksamisen huoneentaulu

Etäopetus, työaika ja jaksaminen Koronaepidemia on aiheuttanut valtavan muutoksen opettajan työhön. Siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen on valtava mullistus. Heti ensimmäisen etäopetusviikon jälkeen on sadellut yhteydenottoja, joissa on kerrottu opettajien kohtuuttoman pitkistä työpäivistä. Työpäivät ovat kestäneet aamusta jopa klo 23:een saakka illalla.

Koronaviruksen aiheuttama etäopetus tulee todennäköisesti jatkumaan lukuvuoden loppuun saakka? Työaika on rajattava siten, että jaksaa työskennellä toukokuun loppuun saakka. Opettajille ei ole määritelty päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Opettajiin ei edes sovelleta työaika- tai vuosilomalain määräyksiä. Varhaiskasvatuksen opettajien viikoittainen työaika on yleistyöaika eli 38 tuntia 45 minuuttia. Siinä on jonkinlaista suuruusluokkaa viikoittaisesta työajasta. Mahdolliset ylitunnit tietenkin kasvattavat työaikaa.

Työsuojelulaki koskee myös opettajia. Sen mukaan työnantajan on varattava työntekijälle riittävästi työaikaa työtehtävien suorittamiseen.

Tietotekniset valmiutemme ovat erilaiset. Myös oppilaittemme valmiudet ja laitteet ovat erilaisia. Työssä onnistumiseen vaikuttaa siis hyvin monenlaiset asiat. Etäopetustakin määrittää työaika. Muista, että yhdenkin oppilaan laite- tai valmiusongelmien selvittely on työaikaa. Digitutorit ovat ansiokkaasti ohjanneet, neuvoneet ja kouluttaneet opettajia etäopetukseen. Heille siitä suuri kiitos. Jokaisen opettajan ei kuitenkaan tarvitse ottaa käyttöön kaikkia tutoreiden neuvomia menetelmiä.

Työnteon voi lopettaa, kun työaika on täynnä.

• Digiloikkaa ei tarvitse tehdä hetkessä.
• Pidä tavoitteet realistisina ja riittävän matalina.
• Kaikkia tehtäviä ei tarvitse tarkastaa.
• Pyydä apua kollegoilta ja esimieheltä.
• Etäopetuksessa ei olla kokoaikaisesti yhteydessä oppilaisiin.
• Tutut materiaalit ovat edelleen käytettävissä ja usein myös tilanteeseen sopivia.
• Mitään ylimääräistä korvausta lisääntyneestä työmäärästä ei ole tulossa. Vain sinä voit määrittää työaikasi kohtuulliseksi.
• Ovo-korvausta on mahdollista saada, jos huolehdit toisen opettajan luokasta oman toimesi ohessa. Ovo-määräys toimii aivan samoilla OVTES-sopimusperiaatteilla kuin normaalissakin tilanteessa. Ja on tarkoitettu vain akuuttiin hätään. Tässä pitää meidän kuitenkin jonkin verran joustaa, sillä jos sijaisia ylipäätään otetaan/saadaan, heidän on todella vaikea päästä mukaan etäisesti liikkuvaan junaan.
• Sinun, ja vain sinun on rajoitettava työmäärääsi.
• Pidä huolta omasta jaksamisestasi.
• Ole armollinen lapsille, mutta myös itsellesi.

Hannu Kujanpää, pääluottamusmies, JUKO ry 050 5328290