Liikuntakokeiluetu

1.1.2020 alkaen

 Liikuntakokeilutuen tarkoitus on kannustaa OAJ:n jäseniä liikkumaan ja kokeilemaan rohkeasti uusia lajeja. Tukea ei myönnetä liikunta- tai harrastusvälineisiin. Tuki on tarkoitettu vain liikuntapalveluihin. – Tukea voi hakea kerran vuodessa.

Vuosittaisen tuen määrä on max. 40 euroa jäsentä kohti. Tukea voi saada vain kerran kutakin kokeiltavaa liikuntalajia varten. –

Kannattaa hankkia kerralla siis esimerkiksi 10 kerran kortti ja vakiinnuttaa liikuntaharrastus! 

Liikuntakokeilutukea haetaan Ylöjärven OAJ:n nettisivuilla olevan lomakkeen avulla. Avustusta voi hakea OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistyksen jäsen.