Paikalliset OVTES-neuvottelut saatiin pakettiin vielä ennen kesää

Opetusalan luottamusmiesten neuvotteluryhmä on käynyt paikallisia OVTES-neuvotteluja huhtikuusta alkaen. Neuvottelut päätökseen keskiviikkona 14.6.2023. Tavoitteet oli asetettu jäsenkyselyn, jäseniltä tulleiden yhteydenottojen ja palautteiden perusteella. Myös neuvotteluryhmän pitkäaikaiset isot tavoitteet sekä yleissivistävän puolen että varhaiskasvatuspuolen osalta täyttyivät. Lisäksi haluttiin tehdä joitakin tarkennuksia ja täsmennyksiä tva-järjestelmään. Alla muutamia keskeisimpiä nostoja neuvottelutuloksista:

 • Suuri osa järjestelyvaraerästä käytettiin yleissivistävän opetushenkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen nostamiseen 1. kalleusluokan mukaisiin palkkoihin. Emme voi julistautua tämänkään jälkeen ykköskalleusluokan kaupungiksi, mutta meillä noudatetaan virkaehtosopimuksen mukaista korkeampaa taulukkoa, kuten esim. Helsingissä ja Tampereella. Tämä on merkittävä saavutus ja toivottavasti näkyy myös rekrytoinneissa. Tämä toteutuu 1.6. alkaen ja pitäisi näkyä kaikilla jo kesäkuun palkassa. Myös yleiskorotus ja kertaerä 467 euroa maksetaan vielä kesäkuussa. Lomaraha maksetaan heinäkuun alussa ja loput päivitettyyn tva-järjestelmään sijoitetut korotukset sitten elo-lokakuussa. Myös kesä-heinäkuun ajalta muodostunut korotus maksetaan takautuvasti tasaeräisenä elokuussa. Palkkatapahtumia tulee olemaan siis melko paljon koko kesän ja alkusyksyn ajan.
 • Loput järjestelyvaraerästä käytetään TVA-järjestelmään:
  • TVA-järjestelmän korvaukset (hintalaput) nousevat kauttaaltaan 28 %
  • Erilaisten oppilaiden tuoman työn vaativuuden kriteerejä monipuolistetaan ja työn vaativuuden tekijöiksi lisätään mm. opiskeluhuoltoon ja S2-opetukseen liittyviä tekijöitä. Oppilaiden moninaisuutta pyritään huomioimaan aiempaa enemmän koulukohtaisesti jaetuissa summissa. Lukio saa myös omaan oppilasmääräänsä perustuvan summan, joten summa korottuu yli kaksinkertaiseksi. Otettiin huomioon, että myös erityisopettajat ja erityisluokanopettajat ovat mahdollisina tva-korvauksen saajina.
  • Virka-apulaisrehtoreille neuvoteltiin korotus. Virka-apulaisrehtorien tehtäväkohtainen palkka muodostuu ns. päärehtorin tehtäväkohtaisen palkan alarajasta – 7 % ja se on koettu epäoikeudenmukaiseksi.
  • Yläkoulun ryhmäkokoihin neuvoteltiin yläraja (22 opp.). Tva-korvaus, jos tämä tai sen yli.
  • Lukion puolella ryhmäkoko on 30 tai yli. Korvaus 13 € / tunti
  • TVA-järjestelmään suunnatusta rahasta kesän osuus jaetaan maksettavaksi kertakorvauksina 41,43 €/kk (kesä-heinäkuu) yleissivistävälle opetushenkilöstölle.
 • Varhaiskasvatuksen osalta saavutettiin myös erinomaiset tulokset. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan lähes koko käytettävissä olevan järjestelyerän verran. Johtajat saavat oman valtakunnallisen ylimääräisen korotuksensa 1.6. ja apulaisjohtajille tulee oma hinnoittelutunnuksensa. Heko-osuuksien jakosummaa nostettiin ja näin ns. maisterilisä tulee nyt kaikille maistereille. Tva-järjestelmään satsaaminen on tavoitteena sitten ensi kevään neuvotteluissa.
  • Kertaerä ja yleiskorotus tulevat maksuun varhaiskasvatuksen opettajille kesäkuussa (kertaerä G-osiossa 467 € + 150 €) ja lomaraha heinäkuussa.

Neuvotteluille ennalta-asetetut tavoitteet saavutettiin siis hyvin. Neuvotteluryhmä on tyytyväinen neuvottelutuloksiin ja kiittää työnantajaosapuolta onnistuneesta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa ensi vuoden neuvotteluja!