Paikallisten järjestelyvaraerien neuvottelut käynnissä Ylöjärvellä

Paikallisten järjestelyvaraerien neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä myös Ylöjärvellä. Henkilöstö- ja palkkahallinnossa on tapahtunut irtisanoutumisia, mistä syystä Ylöjärvellä neuvottelut, varsinkin OVTES, ovat myöhässä odotetusta aikataulusta. Päätösneuvottelujen ajankohdasta ei ole vielä tietoa.

OVTES-neuvotteluryhmä on laatinut jäsenkyselyjen, OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistyksen hallituksen näkemysten ja työryhmän työskentelyn avulla työntekijäpuolen neuvottelutavoitteet. Neuvotteluita käydään yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan välillä, mutta neuvottelujen tulos on lopulta työnantajan päätös.

Neuvottelut ovat kesken. Paikallisneuvottelujen sisällöistä tai tuloksista ei siksi voi tiedottaa vielä tässä vaiheessa. Esillä on ollut muun muassa seuraavia asioita:

  • ryhmäkoko myös yläkoulun ja lukion puolella
  • tva-kohdat 5.2 ja 5.3 erityisopetus/haastavat oppilaat ja koulukohtaisten summien tarkastelu 
  • apulaisrehtoreiden palkan tarkistaminen
  • opetussektorin työntekijöiden työn vaativuuden yleinen huomioiminen
  • rekrytointihaasteet (erityisesti varhaiskasvatuksessa)
  • varhaiskasvatuksen nykyisen tva-tasoluokituksen laajentaminen

Kuntatyönantajat (KT) on ohjeistanut, että OVTES:n eri liitteitä ei saa laskea erillisinä. Joten koko jaettava palkkasumma on jaossa kaikkien OVTES-alojen kanssa. Tällä saattaa olla vaikutusta eri opettajaryhmien saamiin korotuksiin. 

Luottamusmiehet ovat nyt hyvin työllistettyjä neuvotteluiden kanssa. Kysymyksiä neuvottelutilanteesta voi kysyä myös puheenjohtajalta tarja.oajypy@gmail.com.