TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI / TVA

OVTES – Ylöjärven kaupunki

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa on yhtenä palkkausjärjestelmän osana ns. vaativuustekijöistä paikallisesti muodostettu ja valtakunnallisten sopimusten kautta rahoitettu järjestelmä. TVA-korvaukset ovat osa opetushenkilöstön tehtäväkohtaista palkkaa.

Kaikilla muillakin sopimusaloilla (KVTES, LS ja TS) on oma vastaavanlainen järjestelmänsä. Järjestelmien päivitys tapahtuu paikallisesti neuvotellen ja rahoitus valtakunnallisesti kunkin sopimuksen sisällä.

OVTES-TVA -järjestelmä koskettaa opetusalan henkilöstöä yhtenä kokonaisuutena. Tätä kokonaisuutta ei tule ammattijärjestön näkemyksen mukaan pilkkoa osiin. Mitään ns. korvamerkittyjä osuuksia ei ole olemassa. Järjestelmässä ovat mukana luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopetuksen opettajat, opintojen ohjaajat, ja lukion opettajat. Kaikki ovat mukana samassa järjestelmässä. Aika näyttää, miten sitten varhaiskasvatus onnistutaan saada tähän mukaan, kun tulevat jatkossa olemaan osa OVTES-sopimusta.

Tärkeintä on, että kaikki em. ryhmät ovat edustettuina paikallisissa järjestelmissä. Paikallisyhdistys on se foorumi, joka kerää tva-tekijöitä em. opettajaryhmien riveistä kentältä. Hallitus pyytää yhdysopettajien kautta jäsentensä esityksiä vuosittain, vaikka rahaa ei olisi jaossakaan. Ammattiyhdistyksen hallitus laatii tavoitteiden kirjosta neuvottelutavoitteet ja myös vastaa virallisista neuvotteluista. Laajapohjaisen hallituksen tulee ymmärtää järjestelmä kokonaisuutena sekä muiden järjestelmien ja sopimusosien vaikutukset tva-järjestelmään. Näin myös huolehditaan siitä, että päällekkäistä maksamista ei samasta tehtävästä pääse syntymään.

                                                                                       16.11.2020

OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys

OVTES-luottamusmiehet