Työnantajalla ei ole oikeutta rajoittaa ammattijärjestöön kuuluvan työntekijän lakko-oikeutta

Ylöjärven kaupunginhallitus on tehnyt 28.3.2022 päätöksen esihenkilöiden rajaamisesta mahdollisen lakon tai työtaistelutoimenpiteen ulkopuolelle. Päätöksessä nimetyille henkilöille on ilmoitettu. Tällä hetkellä (tilanne 8.4.2022) Ylöjärvellä ei ole annettu lakkovaroitusta. Suomessa on  joillakin lakkopaikkakunnilla ilmennyt vastaavaa työnantajan tekemää rajausta, ja JUKO on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille ja nostanut myös kanteen työtuomioistuimeen. Työnantajalla ei ole oikeutta rajoittaa ammattijärjestöön kuuluvan työntekijän lakko-oikeutta. Esihenkilötkin ovat työntekijöitä.

Koska päätös on annettu nimetyille henkilöille, on ainoastaan näillä nimetyillä henkilökohtaisesti mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus niin halutessaan. Ohjeet määräaikoineen sen tekemiseen on annettu itse päätöksessä.

Linkki JUKO:n tiedotteeseen:

https://www.juko.fi/ajankohtaista/kuntatyonantajat-yrittavat-murtaa-lakkoja-juko-nostanut-kanteen-tyotuomioistuimeen-ja-tehnyt-tutkintapyynnot-poliisille/