Yhteenveto OVTES-järjestelyeräneuvottelun tuloksista

Valtakunnallisen sopimusneuvottelun yhtenä osana tuli kuntiin paikallisesti neuvoteltavaksi 0,8 % opetusalan palkkasummasta 1.4.2021 muodostunut jakovara. Ylöjärven kaupungin osalta se merkitsi palkkakertautuvaisuuksineen 10 440 euron summaa kuukaudessa. Tätä jakovaraa lähdettiin kohdentamaan tehtäväkohtaisten palkkojen, palkkauksellisten epäkohtien ja kaupungissa jo olemassa olevan työnvaativuusjärjestelmämme päivittämiseen. Yhteistyötä tehtiin sivistysjohdon, henkilöstöjohdon, seudullisten ay-toimijoiden ja erityisesti paikallisten edunvalvontaihmisten ja yhdistyksen kanssa. Näkemyksiimme haettiin lisäksi OAJ:n toimiston erityisasiantuntijoiden vahvistukset.

Tavoitteidenasettelu käynnistettiin jo viime syksyn puolella oman neuvotteluryhmämme kanssa. Sivistysjohto otettiin mukaan yhteistyöhön sitten heti vuodenvaihteen alussa ja työn vaiheita esiteltiin henkilöstöhallinnolle ennen talvilomaa. Viralliset neuvottelut käytiin tiistaina 9.3.2021.

Huomattavimmat satsaukset/muutokset:

  • Lukion selvempi näkyminen tva-järjestelmässämme (yrittäjyyden koordinointi, työtiimipj.)
  • Lukion johdon tehtäväkohtaisten palkkojen saattaminen vastaamaan perusopetuksen tasoa ja erityisesti lukion kasvua ja kehittymistä (toteutuu jo 1.4 alkaen)
  • Erityisopetukseen kohdentaminen (kokonaan uusi 5.2-kohta)
  • Koulun päätettävissä olevan (5.3) rahamäärän kasvattaminen ja lukion osuuden lähes tuplaaminen  
  • Perusopetuksen ryhmäkoon huomioiminen
  • Todella kattavan järjestelmämme useimpien ”hintalappujen” edelleen korottaminen

Uusi ja päivitetty tva-järjestelmämme tulee kaikkien ulottuville kaupungin intraan. Lisäksi se laitetaan yhdistyksemme kotisivuille. Se on täysimääräisenä voimassa 1.8.2021 alkaen. Tavoitteenamme on ollut, että lopputulos olisi niin sisällöltään kuin ulkoasultaankin selkeä ja että jokainen opettaja löytäisi sieltä oman tehtävänsä vaativuutta lisäävät tekijät.  

Koska tva-järjestelmä elää koulumaailman lukuvuosi-systeemissä, jouduimme miettimään, miten ulosmitataan 1.4.2021 – 31.7.2021 välinen aika. Päädyimme ratkaisumalliin, jossa tämä neljän kuukauden summa maksetaan kaikille opetusalan sopimuksen piirissä oleville kertaeränä. Olemme ”ristineet” sen nimellä Korona-lisä. Suurin lisätyö tästä epidemiasta on kasautunut rehtoreille, virka-apulaisrehtoreille ja luokanopettajarehtoreille. Heille kertaerän suuruus on 500 € / rehtori. Loput summasta jaetaan muille opettajille tasakertaeränä. Lyhytaikaiset sijaiset ym. on rajattu tämän erän ulkopuolelle. Maksupäivä on 16.5.2021.

                                                                                                        9.3.2021 OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistyksen puolesta :                                                                                                         pääluottamusmies Hannu Kujanpää